این نشست تخصصی با همکاری شرکت راه اندازی و بهره برداری صنايع نفت (OICO)   و دانشگاه صنعت نفت و مشارکت شرکت نفت فلات ایران برگزار شد. در ابتدای این سمینار، دکتر بهبهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعت نفت با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت با دانشگاه و استفاده از ظرفیت‌های این حوزه به تبیین […]

این نشست تخصصی با همکاری شرکت راه اندازی و بهره برداری صنايع نفت (OICO)   و دانشگاه صنعت نفت و مشارکت شرکت نفت فلات ایران برگزار شد.

در ابتدای این سمینار، دکتر بهبهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعت نفت با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت با دانشگاه و استفاده از ظرفیت‌های این حوزه به تبیین موضوع پرداخت.

در ادامه، دکتر توکلی رئیس پژوهش و فناوری شرکت نفت فلات قاره ایران به برنامه و سیاست‌های صنعت نفت در حوزه ارتباط صنعت با دانشگاه پرداخت و چالش‌های این حوزه و فرصت‌های ممکن را ارائه داد.

همچنین مهندس محسن حائری نژاد رئیس تحقیق و توسعه شرکتOICO به نمونه‌های موفق ارتباط صنعت با دانشگاه و فعالیت‌های صورت گرفته شرکت OICO در استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز فرصتی ارزشمند برای آشنایی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه و صنعت  و دیدار چهره به چهره است