طی حکمی از سوی امین‌ ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، عباسعلی تقوی به سمت معاون منابع انسانی و امور اجتماعی فولاد خوزستان منصوب شد.

طی حکمی از سوی امین‌ ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، عباسعلی تقوی به سمت معاون منابع انسانی و امور اجتماعی فولاد خوزستان منصوب شد.