رضا امینی شهردار اهواز به همراه سیاوش محمودی رئیس و سراج عضو شورای اسلامی شهر با محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشوری دیدار کرد. شهردار اهواز در این دیدار درخصوص افزایش تعاملات فیمابین و مالیات و ارزش افزوده بحث و تبادل نظر کرد. امینی عنوان کرد: با بودجه کنونی فقط می توان […]

رضا امینی شهردار اهواز به همراه سیاوش محمودی رئیس و سراج عضو شورای اسلامی شهر با محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشوری دیدار کرد.

شهردار اهواز در این دیدار درخصوص افزایش تعاملات فیمابین و مالیات و ارزش افزوده بحث و تبادل نظر کرد.

امینی عنوان کرد: با بودجه کنونی فقط می توان اهواز را نگهداری کرد اما قطعا نمی توان این شهر را توسعه داد.

شهردار اهواز خاطرنشان کرد:ما باید برای مردم فرصت ایجاد ثروت فراهم کنیم.

وی گفت: به زبان ساده معتقدیم اگر مردم ثروتمند شوند درآمد شهر هم بیشتر می شود و در پی آن خدمات رسانی بهتر و بیشتر به مردم را از سوی شهرداری به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: با توجه به این موضوع فرصت ایجاد ثروت برای ما مهمتر از سهم بری از ثروت انباشته مردم است.

شهردار اهواز اظهارکرد: اگر با جذب سرمایه گذار بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم، هم اثر مثبتش به شهرداری می رسد و هم آسیب های اجتماعی با ایجاد شغل کاهش خواهد یافت و لازم نیست هزینه زیادی برای آن پرداخت کنیم.