تداوم بازدید های میدانی مدیر منطقه ۴از سطح حوزه استحفاظی خود،صبح امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شهرداری منطقه چهار پوریا راهنورد مدیردر تداوم بازدید های میدانی از سطح حوزه استحفاظی خود،صبح امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ از منطقه بهارستان ، گلستان و دیگر مناطق دیگر جهت رصد وبررسی پروژه بزرگ پارک برهان و دیگر پروژه ها و همچنین اقدامات […]

تداوم بازدید های میدانی مدیر منطقه ۴از سطح حوزه استحفاظی خود،صبح امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

شهرداری منطقه چهار پوریا راهنورد مدیردر تداوم بازدید های میدانی از سطح حوزه استحفاظی خود،صبح امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ از منطقه بهارستان ، گلستان و دیگر مناطق دیگر جهت رصد وبررسی پروژه بزرگ پارک برهان و دیگر پروژه ها و همچنین اقدامات حوزه معاونت خدمات شهری ومشکلات و کاستی های منطقه و تسریع در رفع و حل مشکلات به همراه مسئولین منطقه ۴ بازدید کرد.
راهنورد در این بازدید اظهار داشت که:مجموعه شهرداری همه عزم و تلاش خود را در جهت بهسازی هر چه بیشتر منطقه بکار خواهد گرفت.
پس از پایان این بازدید،مدیر منطقه دستورات لازم جهت تسریع رسیدگی به معضلات و نارسایی های موجود را داد.