مهندس پرویز گرشاسبی اعلام کرد، اگر این محدوده ای که اکنون زیرکشت نیشکر است، نبود، به عرصه ای برای کانون‌های گرد و غبار تبدیل می‌شد. وی افزود: اگر عرصه‌هایی که تبدیل به کانون ریزگرد شدند همچون نیشکر مدیریت شوند و استفاده از آب و خاک به درستی صورت گیرد و صدمه ای به بخش‌های دیگر […]

مهندس پرویز گرشاسبی اعلام کرد، اگر این محدوده ای که اکنون زیرکشت نیشکر است، نبود، به عرصه ای برای کانون‌های گرد و غبار تبدیل می‌شد.

وی افزود: اگر عرصه‌هایی که تبدیل به کانون ریزگرد شدند همچون نیشکر مدیریت شوند و استفاده از آب و خاک به درستی صورت گیرد و صدمه ای به بخش‌های دیگر نزند، یک اقدام بسیار خوب، مشارکتی و تکلیف اجتماعی به بخش خصوصی برای مقابله با بیابان زایی خواهد بود.