مدیر شهرداری منطقه ۴اهواز از آغاز عملیات اجرایی باهدف خط لوله آبرسانی فضای سبز آیلند خیابان خوش خبر داد. پوریا راهنورد با بیان‌ این مطلب افزود: با توجه به بررسی و نیاز خط لوله آب خام جهت گسترش و ایجاد فضای سبز درآیلند خیابان خوش عملیات اجرایی آن آغاز شد. وی ادامه داد: این اقدام […]

مدیر شهرداری منطقه ۴اهواز از آغاز عملیات اجرایی باهدف خط لوله آبرسانی فضای سبز آیلند خیابان خوش خبر داد.
پوریا راهنورد با بیان‌ این مطلب افزود: با توجه به بررسی و نیاز خط لوله آب خام جهت گسترش و ایجاد فضای سبز درآیلند خیابان خوش عملیات اجرایی آن آغاز شد.
وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر توسعه فضای سبز شهری با برطرف شدن نواقص موجود در سیستم آبیاری، باعث سیما و منظرشهری وشادابی روحیه شهروندان گرامی می باشد .
راهنورد گفت: برای این منظور ، کار حفاری محل شروع شده و در نهایت با لوله گذاری ، نصب اتصالات مورد نیاز ، توسط نیروهای خدوم فضای سبز منطقه درچند روز آینده به اتمام میرسد تا دراین روزهای پایانی سال برگ سبزی تقدیم شهروندان گرامی شود .