علیرضا مرغایی زاده معاون شهرسازی و معماری ضمن دیدارمردمی با ساکنین شهرداری منطقه ۴ به درخواست‌های آنان رسیدگی کرد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز در دیدار چهره‌به‌چهره با همشهریان، به درخواست‌های مراجعین رسیدگی کرد. ایشان به پیشبرد هر چه بهتر اهداف و مأموریت‌های منطقه اشاره و تاکید کرد: درخواست‌های شهروندان در کمترین زمان رسیدگی […]

علیرضا مرغایی زاده معاون شهرسازی و معماری ضمن دیدارمردمی با ساکنین شهرداری منطقه ۴ به درخواست‌های آنان رسیدگی کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز در دیدار چهره‌به‌چهره با همشهریان، به درخواست‌های مراجعین رسیدگی کرد.
ایشان به پیشبرد هر چه بهتر اهداف و مأموریت‌های منطقه اشاره و تاکید کرد: درخواست‌های شهروندان در کمترین زمان رسیدگی و پاسخ داده شود.
مرغایی زاده : با بیان اینکه کاهش زمان و افزایش کیفیت رسیدگی به درخواست های شهروندان حائز اهمیت است، افزود: کاهش مراجعات شهروندان به معاونت شهرسازی ،کاسته شدن تخلفات، کوتاه شدن دست افراد سودجو از پرونده های حوزه شهرسازی از رویکردهای مدیریت شهری است.