رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: ۱۱ هزار و ۶۰۸ مورد تخلف صنفی از ابتدای امسال تا کنون در استان با کمک بازرسان شناسایی شده است.

امیر حسین نظری گفت: در این مدت در مجموع ۲۰۰ هزار و ۱۴۱ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی استان انجام شد که ۱۵۱ هزار و ۳۰۵ مورد از سوی بازرسان سازمان صمت و ۴۸ هزار و ۸۳۶ مورد نیز با کمک بازرسان مجمع امور صنفی انجام گرفته است.

به گفته او ۸ هزار و ۲۷۸ پرونده تخلف از سوی بازرسان سازمان صمت و ۲هزار و ۶۸۰ مورد بازرسی از سوی بازرسان مجمع امور صنفی انجام گرفته است که در مجموع ۱۰ هزار و ۹۵۸ پرونده تخلف صنفی تشکیل شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان  می گوید:  ۹ هزار و ۴۱۹ مورد تخلف صنفی با کمک بازرسان سازمان صمت و ۲ هزار و ۱۸۹ مورد تخلف از سوی مجمع امور صنفی شناسایی شده است.

این مقام مسئول از ارسال  ۱۰ هزار و ۹۵۸ پرونده تخلف در این مدت به تعزیرات حکومتی خوزستان خبر داد  و ارزش این میزان پرونده تخلف تشکیل شده را بالغ بر ۱۰هزار و ۸۰۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال عنوان کرد.

آقای نظری گفت:  با همکاری بسیج، امور اصناف، تعزیرات و نیروی انتظامی نظارت بر بازار شدت گرفته است‌.

در خوزستان بالغ بر ۱۲۰ هزار واحد صنفی وجود دارد.