برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، ایجاد پویایی، نشاط و شادی را در استان به دنبال دارد. چنین رویدادی قطعا پایگاهی مناسب برای تولیدکنندگان و تامین کنندگان داخلی در حوزه صنعت می‌باشد. سردار عبدالرضا مراد حاجتی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان خوزستان در بازدید از نمایشگاه بومی سازی صنعت فولاد گفت: شرکت فولاد […]

برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، ایجاد پویایی، نشاط و شادی را در استان به دنبال دارد. چنین رویدادی قطعا پایگاهی مناسب برای تولیدکنندگان و تامین کنندگان داخلی در حوزه صنعت می‌باشد.
سردار عبدالرضا مراد حاجتی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان خوزستان در بازدید از نمایشگاه بومی سازی صنعت فولاد گفت: شرکت فولاد خوزستان پایه‌گذار برپایی نمایشگاه تخصصی بومی‌سازی بود و شعار ما می توانیم را تعبیر نمود. بنده به پاس این خط‌شکنی در حوزه صنعت از  دست اندرکاران این نمایشگاه تشکر می‌کنم.
وی افزود: با نگاه تخصصی به برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، یقینا کمبود در حوزه های مرتبط با صنعت فولاد رفع می شود و تولیدکنندگان و تامین کنندگان داخلی تقویت خواهند شد.
حاجتی با تقدیر از شرکت فولاد خوزستان اظهار داشت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، ایجاد پویایی، نشاط و شادی را در استان به دنبال دارد. چنین رویدادی قطعا پایگاهی مناسب برای تولیدکنندگان و تامین کنندگان داخلی در حوزه صنعت می‌باشد.
وی در ادامه گفت: مسئولان استانی باید موانع را از سر راه شرکت‌های حمایت کننده از صنعت بومی سازی نظیر فولاد خوزستان بردارند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان خوزستان در پایان سخنان خود، از امین ابراهیمی مدیرعامل و مجموعه کارکنان شرکت فولاد خوزستان برای برگزاری نمایشگاه بومی سازی تقدیر و تشکر نمود.