مهندس محمد امین معین راد گفت: فعالیت خرید گندم و کلزا در استان از ۲۲ فروردین ماه به صورت رسمی آغاز و تاکنون ۶ شهر رامشیر، هندیجان و امیدیه در زمینه گندم و اندیمشک، دزفول و شوش در زمینه کلزا درگیر خرید شده اند.
وی ادامه داد: در این بین شهرستان هندیجان ۶ هزار و ۷۷۳ تن ، رامشیر ۸۸۶ تن و امیدیه ۶۳۰ تن گندم خریداری کرده اند و همچنین اندیمشک ۶۶۵۷۰ کیلوگرم ، دزفول ۱۶۵۸۶۰ کیلو گرم و شوش ۱۳۲۰۸۱۰ کیلوگرم کلزا از کشاورزان خریداری کرده اند.
مدیر تعاون روستایی خوزستان گفت: مراکز خرید شهرستانهای فوق و سایر شهرستانهای استان قطعا باید با اخذ مصوب شورای کشاورزی و هماهنگی با حوزه معاونت فنی و بازرگانی تعاون روستایی استان خوزستان نسبت به خرید گندم و کلزا اقدام نمایند.