رئیس عملیات بهره برداری شرکت نفت و گاز آغاجاری از نصب ۱۵ قطره گیر در مسیر خطوط لوله گاز خروجی تفکیک گرهای نفت و گاز واحدهای بهره برداری خبر داد.  مهندس منوچهر قنواتی در این رابطه بیان کرد: این اقدام در راستای بهبود کیفی محصولات تولیدی و افزایش راندمان تفکیک گرهای نفت و گاز و همچنین کاهش […]

رئیس عملیات بهره برداری شرکت نفت و گاز آغاجاری از نصب ۱۵ قطره گیر در مسیر خطوط لوله گاز خروجی تفکیک گرهای نفت و گاز واحدهای بهره برداری خبر داد.

 مهندس منوچهر قنواتی در این رابطه بیان کرد: این اقدام در راستای بهبود کیفی محصولات تولیدی و افزایش راندمان تفکیک گرهای نفت و گاز و همچنین کاهش آلودگی های زیست محیطی در تاسیسات صورت گرفت.

وی از دیگر مزایای نصب این قطره گیرها را تاثیر مطلوب بر تجهیزات واحدهای پایین دستی از جمله واحدهای گاز و گاز مایع و ایستگاههای تقویت فشار گاز و نیز پیشگیری از سوختن برش هایی از هیدروکربن های مایع همراه با گاز به مشعل بر شمرد.

رئیس عملیات بهره برداری شرکت آغاجاری افزود : نصب این قطره گیرها همزمان با انجام تعمیرات اساسی تجهیزات فرآورشی توسط اداره تعمیرات اساسی انجام شد.