در راستای حفظ و پایداری اشتغال بومی و تامین بازار شکر،چهار تصفیه خانه شکر خام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان در مدار فعالیت قرار دارند.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خورستان در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی کشاورزی پرس با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال و تلاش برای حفظ و پایداری این مهم اظهار کرد: بنا بر تاکید مقام معظم رهبری بر ایجاد اشتغال و حفظ از آن و نیز با تدابیر اتخاذ شده چهار تصفیه خانه شکر خام شرکت توسعه نیشکر استان خوزستان به طور جدی در مدار تولید شکر سفید قرار دارند.

عبدعلی ناصری با تاکید بر اینکه این تصفیه خانه ها سالانه ۷۰۰هزار تن شکر خام تصفیه و روانه بازار می میکنند تصریح کرد: وجود صنایع تبدیلی در استان خوزستان یک ظرفیت اقتصادی مولد میباشند و بایستی تمام تلاش ها در جهت صیانت از این امکانات به ویژه حفظ اشتغال بومی کارگران سوق داده شود.

وی اظهار امیدواری نمود خوشبختانه با گذر از بحران تعطیلی صنایع تبدیلی در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان، اینک تصفیه خانه های شکر خام با ظرفیت بالایی و با نیروی انسانی ماهر و متخصص با قدرت در مدار فعالیت قرار دارند و شکر تولیدی خام و نیز شکر وارداتی خام را تصفیه و نیاز بازار را تامین ساخته اند.

وی تاکید کرد با افزایش تولید شکر از نیشکر و نیز واردات متعارف شکر خام به منظور ایجاد تعادل در بازار مصرف، از تعدیل نیروی انسانی این تصفیه خانه ها جلوگیری نموده ایم تا در جهت پایداری و حفظ اشتغال موجود و نیز حمایت از صنایع تبدیلی در استان خوزستان گام برداشته شود.