خوشه‌های زرین گندم و مزارع سرسبز کلزا، چشم‌اندازی دلنواز و تماشاگهی دلپذیر در آخرین روزهای فروردین، در نیشکر هفت‌تپه خلق کرده و بار دیگر سرود زیبای تولید را در این واحد نیشکری سر داده است.

این مزارع پربار، به گفته مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در چهار هزار هکتار از اراضی آیشی هفت‌تپه روییده و از اردیبهشت ماه برداشت آن آغاز خواهد شد.

دکتر عبدعلی ناصری در بازدید از هفت‌تپه، کشت گندم و دانه‌های روغنی کلزا را با دو هدف بازسازی اراضی آسیب دیده و اجرای سیاست‌های وزرات جهاد کشاورزی به منظور تامین بخشی از نیازهای کشور به این محصولات استراتژیک عنوان کرد.

وی همت کارگران هفت‌تپه را در به ثمر نشاندن این مزارع همگام با دوره داشت و برداشت نیشکر ستود و از تلاش‌های جهادی و خستگی‌ناپذیرشان در دمیدن روح امید به این واحد نیشکری قدردانی کرد.

برداشت خوشه‌های زرین گندم از سطح سه هزار و ۶۰۰ هکتار و دانه‌های روغنی کلزا از سطح ۴۰۰ هکتار از اردیبهشت ماه در هفت‌تپه شروع می‌شود.