گزارش تصویری از حضور پرشور و غرورآفرین پرسنل و مدیران شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا همصدا با خانواده بزرگ توسعه نیشکر در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن