در نشستی با حضور روسا و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات و پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و با هدف افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه، توانمندی‌های دانشگاه شهید بهشتی در حوزه فناوری اطلاعات ارائه شد.

در این جلسه، اساتید دانشگاه شهید بهشتی با هدف تعامل و همکاری با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب توانمندی‌های خود را در حوزه‌های مدیریت دانش، توسعه، معماری و كیفیت نرم افزار، مدیریت امنیت اطلاعات، هوش كسب و كار، مدیریت سرویس،‌ حاكمیت داده، ‌مدیریت داده و مدیریت مركز داده و زیرساخت تشریح نمودند.

معرفی آزمایشگاه توسعه و كیفیت نرم افزار و داده و خدمات آن، نرم افزار هوپا (مدیریت مخاطرات سایبری)، سامانه مدیریت اسناد،  پلتفورم انبار داده و هوش تجاری، كاربردهای تولید شده در زمینه یادگیری ماشینی و سیستم یكپارچه ساز سیستم های كامپیوتری(Integropia ) از جمله توانمندی‌های ارایه شده از سوی اساتید دانشگاه شهید بهشتی در این نشست بود.

در پایان این نشست مقرر شد با توجه به زمینه‌های مناسب جهت تعریف پروژه‌های پژوهشی و استفاده از خدمات دانشگاه شهید بهشتی در حوزه فناوری اطلاعات، محورهای مورد نیاز مشخص و با تشکیل جلسات كارگاهی بررسی‌های نهایی صورت پذیرد.