بسمه تعالی
سال جدید با نسیم جان نواز بهاری، دست عنایت خداست که دیگر بار دل و جان ما را به فردایی روشن نوید می دهد، همچنان که سال گذشته سخت کوشی و همت مضاعف شما عزیزان آلبومی رنگین به صفحات زرین تاریخ افزود، همگان اذعان دارند که علی رغم تمامی مشکلات و ناملایمات (خشکسالی) که می رفت حلاوت شکر را به تلخی تبدیل کند اما پشتکار، عزم و اراده شما عزیزان همچون نفس مسیحا جان تازه ایی به مزارع خشکیده نیشکر ارزانی داشت، کارنامه ی عملکرد شما موید تلاش ثمربخش، مسؤليت پذیری و کار آمدی در انجام امور محوله می باشد خداوند منان را سپاسگزارم که در سایه الطاف بیکرانش فرصت تجربه سال جدید را بر ما ارزانی داشت تا با الهام از آنچه گذشت با آگاهی کامل گام در مسیر آینده بگذاریم.
بدینوسیله از تلاش و همدلی همه شما که سرمایه اصلی شرکت صنعت و نیشکر دهخدا می باشید تشکر و قدردانی می نمایم و از درگاه حضرت احدیت برای شما و خانواده محترمتان فردایی روشن، بهروزی و توفیق روز افزون آرزو می نمایم

با کمال احترام
تورج بهادری
مدیرعامل