به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی (مورخ ۱۵اسفند ماه) طی مراسمی، چند اصله نهال توسط مدیر عامل محترم جناب آقای مهندس همدان نژاد و معاون کشاورزی جناب آقای دکتر حکیم ناصری کاشته شد. این مراسم با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی به عنوان سرمایه‌های ارزشمند ملی و ترغیب کارکنان شرکت به کاشت نهال و احترام به طبیعت برگزار شد.
شایان ذکر است این شرکت در حال کاشت ۸هزار نهال به منظور پاسداشت محیط زیست در فضایی به وسعت ۷هکتار می‌باشد.