“حمد دریس”، از اتمام عملیات مساحی کشت زمستانه فصل زراعی جاری در شبکه‌های آبیاری شهید رجائی( امیدیه ) ، رامشیر، شادگان، رامهرمز و هندیجان خبر داد و گفت: عملیات فوق توسط ۶ گروه و در پروسه زمانی دوماهه انجام شد.
دریس از گستردگی حوزه های تحت پوشش آن شرکت به لحاظ بعد مسافت شبکه ها از یکدیگر و تعداد شهرستان ها یاد کرد و گفت: عوامل فوق شرایط خاص و منحصر به فردی را برای این مدیریت فراهم کرده تا عملیات مساحی را در مدت زمان بیشتری به سرانجام برساند.
وی با بیان اینکه غالب کشت های منطقه را گندم، جو و کلزا تشکیل می‌دهند، مصوبه شورای کشاورزی استان و ارائه پیشنهاد تاخیر در انجام کشت را موجب جلوگیری از احتمال بروز ضرر برای کشاورزان منطقه خواند و افزود: با برنامه‌ریزی و تامین آب به موقع اراضی از شرایط سخت کم آبی موجود در کشت زمستانه سال زراعی جاری بسلامت عبور کردیم.
مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی موضوع خشکسالی و کاهش آورد سالیانه آب را به پشت سد های استان بسیار جدی خواند و با اشاره به کمبود ذخایر آب از ممنوعیت کشت محصولات پر آب بر، در سطح استان خبر داد.
وی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری کشاورزان فهیم منطقه نسبت به عدم کشت شلتوک بتوان در جهت مدیریت خشکسالی گام‌های موثرتری برداشته شود.