با حضور رضا امینی شهردار اهواز، مراسم معارفه سرپرست معاونت شهرسازی و معماری و سرپرست اداره کل بازرسی شهرداری اهواز برگزار شد.

در این جلسه که با حضور معاونین شهردار و مدیران شهرداری برگزار شد، امینی گفت: تغییرات مدیریتی دمیدن روح تازه به مجموعه‌های اجرایی است که قطعاً باعث افزایش کیفی خدمات می‌شود و لزوماً به معنای نفی مدیران پیشین و ضعف و ناتوانی آنها نیست بلکه تزریق یک روح و انرژی جدید در سیستم مدیریتی است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت های جدید به منظور پیشرفت در مدیریت شهری است که شهرسازی شهرداری اهواز نیز از این قاعده مستثنی نیست.

شهردار اهواز تصریح کرد: اگر وظایف ذاتی در حوزه شهرسازی به خوبی اجرا شود، ما سایر بخش ها را در همین قالب و شهر را در همین کاربری می توانیم مدیریت کنیم و پس از شکل فیزیکی شهر می توان به محتوای آن هم به خوبی پرداخت.

رضا امینی پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع در حوزه شهرسازی را از تمام حوزه‌های دیگر سخت تر و مهم تر خواند و اظهار کرد: رعایت اخلاق گرایی، صحت در عملکرد در ارائه خدمات مطلوب و همچنین تسلط و اشراف به دانش روز و فن مدیریتی و قواعد کاری از ارکان مهم در حوزه شهرسازی است.

شهردار اهواز در پایان ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای معاونان جدید از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه معاونان پیشین قدردانی کرد.

گفتنی است امینی در احکام جداگانه‌ای زارع زاده را به سمت سرپرست معاونت شهرسازی و معماری و صالحی را به سمت سرپرست اداره کل بازرسی شهرداری اهواز منصوب کرد.