بهرام جعفری گفت: حسب درخواست رئیس شورای روستایی ویس و مردم روستای بیت ملوح درخصوص تعریض و اصلاح مسیر پل  ماشین روی زهکش AD4  و با توجه به حجم زیاد تردد وسایل نقلیه، جهت جلوگیری از هر گونه حادثه ناگوار، ضمن هماهنگی با معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی و مدیریت تعمیرات سازمان آب و برق خوزستان، بررسی میدانی و امکان سنجی موارد مورد درخواست، در دستورکار سازمانی قرار گرفت که پس از بازدیدهای میدانی توسط نمایندگان محترم کارفرما(سازمان آب و برق خوزستان)، دستور تعریض صادر و به این شرکت جهت اجرا، ابلاغ گردید.

وی تصریح کرد: جهت این عملیات، پس از انجام نقشه برداری و  پیاده سازی و تعریض جاده با قوس ملایم ورودی، حدودا ۲۰۰ مترمکعب سنگکاری با ملات ماسه و سیمان، ۲۰۰ مترمکعب خاکریزی با تراکم، ۴۰۰ مترمکعب شفته آهک، ۳۰۰ مترمکعب کوپال جهت تعریض و ایمن سازی پل مذکور اجرا گردید.