خانی در نشست با کسبه ی این بازار گفت: مجتمع تجاری اروند مرکز ثقل بازارهای منطقه آزاد اروند است و از این بابت دارای اهمیت فراوانی است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ثبت آماری برای غرفه داران مجتمع تجاری اروند( کنزالمال) از این پس نامحدود است؛ افزود: به دنبال انتفاع اروندنشینان از مزایای منطقه آزاد هستیم.

خانی بر صدور کارت و شناسنامه دار کردن فعالین اقتصادی تاکید و تصریح کرد: سهمیه واردات کالا برای تجار و کسبه فعال که کالاهای خود را بصورت خرده فروشی در منطقه و طبق ضوابط اعلامی عرضه می‌کنندلغو شود.

وی در خصوص ایجاد زیرساخت‌ها در مجتمع تجاری اروند، شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند را در این امر متعهد دانست و اظهار کرد: این شرکت باید انبارهای بازار مذکور را توسعه و سامان دهد.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، همچنین گفت: ما به دنبال کاهش قیمت تمام شده کالا در پروسه ترخیص اجناس وارداتی و عرضه آن ها در منطقه هستیم.

علی خانی ادامه داد: عدم اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور و ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد حاکمیت در منطقه را با چالش مواجه کرده و همین دوگانگی ها در روند واردات و عرضه کالا مشکلاتی ایجاد کرده است.

عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، بیان کرد: کسب و کارهای خرد زمینه ساز توسعه اقتصادی در منطقه آزاد اروند است.

علی خانی به تشکیل کارگروه توسعه تجارت اشاره و تاکید کرد: نمایندگانی از بازارهای شهرستان های آبادان و خرمشهر در این کارگروه حضور خواهند داشت.