خانی در نشستی که با حضور رئیس پلیس راهور خوزستان، رئیس مرکز شماره گذاری منطقه آزاد اروند و مدیر توسعه تجارت این سازمان برگزار شد؛ گفت: چالش های فرآیند شماره گذاری خودروهای اروندی بررسی و برنامه ریزی های لازم در راستای بهبود خدمات به متقاضیان انجام شد.

این مقام مسئول؛ افزود: در این نشست مقرر شد؛ اقدامات مناسب از سوی پلیس راهور خوزستان به عنوان متولی امر شماره گذاری و سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان نهاد حاکمیتی صورت گیرد.