گل‌های زیبای آفتابگردان یکی از محصولات غیرنیشکری است که در بیش از هفتصد هکتار از واحدهای هشتگانه توسعه نیشکر کشت شده است.

کشت این محصول در تناوب زراعی نیشکر، باعث حاصلخیزی خاک می‌شود و زمینه را برای کشت مطلوب نیشکر مهیا می‌کند.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از این مزارع آفتابگردان در کشت و صنعت نیشکر فارابی بازدید کرد و ضمن تاکید بر وضعیت مطلوب کشت‌های غیرنیشکری، بیان داشت که در سال زراعی جاری حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تن محصول از مزارع آفتابگردان برداشت می‌شود.

توسعه کشت آفتابگردان علاوه بر ایفای نقش در زمینه تامین بخشی از نیاز کشور به روغن، می‌تواند به گسترش صنعت سودآور زنبورداری هم کمک کند.

بر اساس این گزارش، ۱۱۲ هکتار از اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره)، ۱۰۰ هکتار امیرکبیر، ۹۸ هکتار از اراضی میرزا کوچک خان، ۱۱۰ هکتار از زمین‌های آیشی دعبل خزاعی، ۱۲۰ هکتار سلمان فارسی و ۲۰۱ هکتار از اراضی فارابی، به کشت ‌گل‌های آفتابگردان اختصاص یافته است.