امیرحسین نظری یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اظهار داشت: از این تعداد واحد صنعتی راکد ۸۶ واحد در شهرک های صنعتی و ۱۲ واحد در خارج از شهرک های صنعتی مستقر هستند.

وی با بیان اینکه این طرح مدت سه سال است که در خوزستان در حال انجام است افزود: سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات تبصره ۱۸ برای خروج واحدهای صنعتی راکد اختصاص یافت اما برای امسال هنوز اعتباری اختصاص داده نشده است.

رییس سازمان صمت خوزستان ادامه داد: احیا و فعال سازی واحدهای راکد، شناسایی واحدهای راکد و یا با ظرفیت پایین اسمی ،اعطای تسهیلات جهت فعال سازی با ظرفیت کامل ، استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل ، شناسایی و کمک جذب سرمایه گذار، شناسایی واحدهای تملک شده بانکی و کمک به فعال سازی آنها از جمله اقداماتی است که در راستای این طرح در خوزستان اجرا می شود.

حدود ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی راکد و نیمه فعال در خوزستان وجود دارد.