با تلاش كارشناسان ادارات نگهداري و تعميرات، تاسيسات تقويت فشار  و مديريت امور فني آغاجاري و ستاد و مشاركت بخش خصوصي توربين سولار مارس ۱۰۰ ردیف B ایستگاه تزریق گاز ۶۰۰ كرنج راه اندازي شد.

 به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري، مدير عمليات شركت آغاجاري در اين رابطه بيان كرد: در راستاي بهينه سازي و تداوم توليد  و تسريع در اجراي پروژه نصب سیستم کنترل جدید  توربوكمپرسور رديف Bايستگاه تزريق گاز ٦٠٠ كرنج تعمير، بازسازي و راه اندازي شد.

مهندس محمد رضا گودرزي عنوان كرد: با توجه به اهميت راه اندازي اين توربين از اواخر اسفند سال ١٤٠٠ عملیات جابجایی و نصب تجهیز توسط بخش خصوصي و با همکاری تعمیرات و عملیات تقویت فشار کرنج آغاز و پس از هم محوري توربین و کمپرسور، نصب و سرویس ادوات جانبی، ادوات کنترل و حفاظت ابزار دقیق  و همچنين بررسي سیستم اعلان و اطفای حریق و كليه اقدامات لازم، راه اندازی گردید.

مدير عمليات بهره برداري نفت و گاز آغاجاري با اشاره به مزاياي نصب اين توربين در بهينه سازي مصرف برق افزود : با توجه به مصرف بیش هر يك از كمپرسورهاي برقي در مجموعه كرنج، راه اندازي اين توربين و جايگزيني آن با دو رديف كمپرسور برقي موجب گرديده حدود ٨ مگاوات مصرف برق در فصول گرم سال، صرفه جويي و همچنين پايداري در نگهداشت توليد به عمل آيد.