امین ابراهیمی گفت: ثبت تولید ماهانه ۳۵۱ هزار تن شمش و ۳۷۳ هزار تن آهن اسفنجی در گروه فولاد خوزستان برای اولین بار در تاریخ این شرکت نویدبخش آینده‌ای افتخار آمیز است.

وی افزود: مجموعه فولاد خوزستان در آغاز قرن جدید و با غلبه بر مشکلات و محدودیت‌های گوناگون و در سایه تحریم و کمبود مواد اولیه و انرژی مورد نیاز، موفق شد با تلاش کارکنان سختگوش و تلاشگر به رکوردی تاریخ ساز دست پیدا کند.

ابراهیمی می‌گوید: ثبت این ارقام نشان دهنده توان شرکت فولاد خوزستان برای عبور از میزان تولید ۴ میلیون تن در صورت تحمیل نکردن محدودیت‌های برق و گاز و مشکلات ناشی از تامین مواد اولیه است.

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: با کمک خداوند و تلاش گروه‌های کاری در بخش‌های مختلف این شرکت، پیش بینی می‌شود سال ۱۴۰۱، سال دستاور‌های بزرگ در امر تولید و توسعه در جهت تحقق حداکثری شعار تولید، اشتغالزایی و دانش بنیان خواهد بود.