رضا امینی شهردار اهواز عصر سه شنبه ششم اردیبهشت با حضور در مراسم تکریم از بازنشستگان مجموعه شهرداری اهواز عنوان کرد: در جمع افرادی هستیم که ۳۰ سال برای این مجموعه زحمت کشیدند. لازم است تا به وجود چنین افرادی افتخار کنیم. تقدیر و تشکر را به زبان آوردن ساده است اما در عمل ۳۰ سال در یک مجموعه صادقانه خدمت کردن، بسیار دشوار است.

وی تصریح کرد: تکریم بزرگان و بازنشستگان باید به یک فرهنگ عمومی و وظیفه ملی تبدیل شود.

امینی در خصوص شایعات منتشر شده در زمینه کسر حقوق کارکنان شهردای اهواز عنوان کرد: اخبار منتشر شده در این زمینه غیر مستند است. برای افرادی که با پخش چنین شایعاتی منجر به ناراحتی همکاران خود در این سیستم می شوند، بسیار متاسف هستیم. در سال جاری افزایش حقوق بر اساس مصوبه ارسال شده عمل خواهد شد و بر همین اساس افزایش حقوق در لایه کارمندی و کارگری ۴۰ درصد و بیشتر خواهد شد. این شایعات را افرادی منتشر می کنند که به نوعی منافع خود را در خطر می دیدند.

سیاوش محمودی، رییس شورای شهر اهواز نیز ضمن حضور در این مراسم با اشاره به سختی های موجود در خصوص فعالیت در شهرداری عنوان کرد: ما باید قدر افرادی که در این سیستم مشغول به خدمت هستند و یا در این مجموعه بازنشسته شدند بدانیم؛ زیرا مشقت های فعالیت در این سیستم بسیار است.

وی افزود: بازنشستگان این سیستم عمر خود را در زمینه خدمت به مردم گذرانند و به همین دلیل باید از آنها تقدیر و تشکر کرد. ما باید تلاش کنیم تا برنامه های این چنینی در زمینه تقدیر از بازنشستگان این مجموعه افزایش یابد.

بالاترین ارزش یک مجموعه نیروی انسانی آن است. ما باید تلاش کنیم تا به افراد شاغل در این مجموعه هم مانند یک سرمایه باارزش بنگریم و به دنبال آسایش و راحتی آنها باشیم.

سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز نیز ضمن حضور در این مراسم عنوان کرد: از اینکه پس از گذشت سالها برای اولین بار جلسه ای به منظور تکریم بازنشستگان مجموعه شهرداری کلانشهر اهواز برگزار شد، بسیار خوشحال هستیم؛ در همین راستا به دنبال این هستیم تا بتوان از سابقه و تجربه بازنشستگان این مجموعه نهایت بهره را به منظور آبادانی شهر ببریم.