سعید دشتی زاده گفت: خیاابان یک تا ۶ کارون منطقه کوی ملت از جمله مناطقی است که همواره دچار پس زدگی فاضلاب و آبگرفتگی معابر در کلیه ایام سال بود.

به گفته او در جهت حل مشکل فاضلاب خیابان یکم تا ششم کارون در منطقه کوی ملت، پروژه اصلاح و تعویض شبکه فاضلاب تعریف و به اجرا درآمده است.

مدیر آب و فاضلاب کلانشهر اهواز می‌گوید: در این پروژه ۳۰۰ متر لوله‌های ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیمتر کارگزاری شده است که بزودی و کمتر از یکماه آینده به بهره برداری رسیده و وارد مدار می‌شود.

پیش از این لوله‌های بتنی ۳۱۵ میلیمتر کارگزاری شده بود، که بدلیل فرسودگی و گرفتگی باعث آبگرفتگی و پس زدگی فاضلاب می‌شد.