“مهدی درویش پسند” گفت: با توجه به خرابی شیرهای سوزنی آبیاری سد مخزنی مارون ، تعویض این شیرها در دستور کار مدیریت پایداری و علاج بخشی معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان قرار گرفت و نهایتا پس از بررسی ها و کارشناسی های فراوان و مدلسازی هیدرولیکی ، جایگزینی آن ها با شیر هاول بانگر به تایید رسید  .

وی افزود : شیرهای هاول بانگر توسط شرکت مکانیک آب ساخته شده و پس از دمونتاژ شیر سوزنی معیوب شاخه  E آبیاری ، شیرهاول بانگر جدید با قطر ۱۴۰۰ میلی متر نصب ، تست و راه اندازی و تحویل بهره بردار نیروگاه مارون جهت بهره برداری گردید .

وی تصریح کرد : در طی این عملیات، عملیات غواصی نیز برای خارج کردن تجهیزات اضافه درون سرچ تانک صورت پذیرفت .

مدیر پایداری سازه سد و نیروگاه مارون افزود : عملیات تعویض شیرخروجی آبیاری سد مخزنی مارون با پیگیری های انجام شده توسط مدیریت پایداری و علاج بخشی معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان و نظارت شرکت سد تونل پارس و نظارت عالیه مدیریت پایداری سازه سد و نیروگاه شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه مارون انجام گردید.

گفتنی است پیش از این در آذر ماه سال ۱۴۰۰ شیر شاخه F آبیاری تعویض شده بود و با پایان رسیدن عملیات تعویض هر دو شیر ، خروج آب به میزان ۳۵ مترمکعب بر ثانیه برای هر شیر و مجموعا ۷۰ مترمکعب بر ثانیه برای تامین آب کشاورزی در زمان خاموشی نیروگاه امکان پذیر گردید .