خانی در مراسم گلریزان ویژه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد؛ خطاب به مسئولین حاضر در این جشن، افزود: همه ی از مشکلات موجود در منطقه رنج می بریم و بر آن ها واقفیم، معضلاتی که با تصمیم گیری های درست در حوزه اقتصادی و ایجاد امنیت شغلی تا حدود زیادی مرتفع می شوند.

این مقام مسئول به ظرفیت های طبیعی مانند رودخانه، زمین حاصلخیز و دیگر امتیازات موجود در منطقه همچون صنایع، بنادر، تجارت، اتاق های بازرگانی و .. اشاره و خاطر نشان کرد: با نشان دادن این نعمت ها و ظرفیت ها در جذب سرمایه گذار سهیم و شریک باشیم.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، عنوان کرد: وجود یک منطقه پویای اقتصادی در گروی اجرای صحیح برنامه‌ها و همچنین اقدامات اساسی است و در این مسیر باید همه دستگاه‌های منطقه به منظور مهیا کردن شرایط اقتصادی مناسب با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند.