“مهدی درویش پسند” گفت: عملیات تعویض و بهسازی درزسنج های گالری پی سد مخزنی مارون در راستای افزایش قابلیت اطمینان وضعیت پایداری سد مخزنی مارون انجام گردید.

وی افزود: با توجه به گذشت دو دهه از بهره برداری سد مارون، درزسنج های نصب شده در گالری پی سد دچار خوردگی شدید شده و عملا بسیاری از آن ها از سرویس خارج و یا دارای دقت کمی در قرائت بودند. به همین دلیل با هماهنگی مدیریت پایداری و علاج بخشی معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان پروژه تعویض و بهینه سازی درزسنج ها تعریف و تعداد ۲۳ عدد درزسنج سه محوره استیل با کاور محافظ از شرکت ایرانی نوآوران سراج ابزار تهیه و نصب گردید.

وی تصریح کرد: هدف از نصب درزسنج یا جوینت متر در سدهای خاکی پایش وضعیت درز بین بلوک های بتنی گالری پی سد بوده تا با اندازه گیری فاصله بین بلوک ها ، از نحوه حرکات سازه سد اطلاعات قابل تحلیل برداشت گردد .

گفتنی است این عملیات با هزینه ۲۱۵۰ میلیون ریال ( دویست و پانزده میلیون تومان ) و ظرف دو ماه و با نظارت مدیریت پایداری سازه سد و نیروگاه مارون انجام گردید.