محمدامین معین راد گفت: خوشبختانه کار خرید گندم در اغلب شهرستانهای استان با قدرت و دقت و تلاش ویژه همکارانم به صورت شبانه روزی در حال انجام است و از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق استان درگیر خرید عظیم و بزرگ گندم، مهترین و استراتژیک ترین محصول کشاورزی کشور هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر شهرهای پرخرید استان خوزستان در زمینه گندم به این شرح است که رامشیر ۵۷ هزار و ۹۵۷ تن خرید داشته است و ۱۸ هزار و ۷۸۰ تن گندم خود را به سیلوها و کارخانجات آرد استان ارسال کرده و ۱۳ هزار و ۶۳۵ تن را به خارج از استان، حمیدیه ۳۶ هزار و ۷۵۳ تن خرید داشته که ۸۷۴۲ تن درون استان و ۵۷۵۳ تن به بیرون استان ارسال کرده است.
معین راد اضافه کرد: هندیجان ۳۵ هزار و ۳۲۱ تن خرید داشته است که ۱۸ هزار و ۲۱۸ تن درون استان و ۱۶ هزار و ۷۸۶ تن به بیرون استان حمل داشته است، بهبهان ۲۸ هزار و ۸۴۰ تن خرید داشته است که ۲۲ هزار و ۵۹۰ تن درون استان و ۴۰۵۰ تن به بیرون استان حمل داشته است ، دشت آزادگان ۲۴ هزار و ۱۶ تن خرید داشته است که ۱۹۶۷ تن درون استان و ۱۰ هزار و ۷۸۷ تن به بیرون استان صادرات داشته است.
مدیر تعاون روستایی خوزستان بیان داشت: امیدیه ۲۱ هزار و ۵۸۱ تن خرید داشته است که ۲ هزار و ۱۴۴ تن درون استان و ۱۶ هزار و ۲۷۸ تن به بیرون استان صادرات داشته است، اهواز ۱۹ هزار و ۶۲۰ تن خرید داشته که ۱۰ هزار و ۸۹۸ تن درون استان و ۲۶۴۵ تن به بیرون از استان صادرات داشته، هویزه ۱۶ هزار و ۳۰۰ تن خرید داشته که ۱۹۶۲ تن در استان صادرات داشته است و در نهایت شهرستان باوی ۱۴ هزار و ۱۰۵ تن خرید داشته که ۶۵۴ تن درون استان و ۷ هزار و ۸۲۲ تن به خارج استان صادرات داشته است.
وی گفت: آمار ارائه شده تا پایان ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ می باشد و این آمادگی وجود دارد که تا آخرین دانه گندم و تا پایان برداشت گندم از سوی کشاورزان به صورت شبانه روزی به بهترین نحو ممکن به کشاورزان خدمات رسانی در زمینه خرید گندم در مراکز خرید تعاون روستایی ارائه شود.