امیر حسین نظری روز شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان در محل معاونت اقتصادی استانداری بیان کرد: بر اساس قیمتی که سازمان صمت با کارشناسی تعیین می کند مراکز فروش نان فانتزی و حجیم باید عرضه و تولید را داشته باشند.

وی گفت: اتحادیه صنف نان های حجیم قیمت پیشنهادی را ارائه کرده که سازمان صمت این قیمت ها را مد نظر دارد اما بر اساس کارشناسی این سازمان و آنالیزی که انجام می شود، قیمت جدید نان صنعتی را اعلام خواهیم کرد.

نظری با بیان اینکه قیمت جدید آرد نان صنعتی از نیمه اریبهشت سال جاری اعلام شده، ادامه داد:  برای کنترل بازار، بازرسان سازمان صمت به سازمان جهاد کشاورزی کمک می کنند و در این شرایط باید همه دستگاه های نظارتی در کنار هم برای جلوگیری از هر تنش در بازار، همکاری کنند.

رییس سازمان صمت خوزستان ادامه داد: دیروز خودرویی که قصد قاچاق روغن در استان را داشت توسط بازرسان این سازمان توقیف شد و ۵۷۰ کارتون روغن احتکار شده در این خودرو ضبط شد تا بعد از رسیدگی به پرونده تخلف در بازار عرضه شود.

با آزاد شدن قیمت آرد نان صنعتی تغییر قیمتی در نان حجیم باید انجام شود که سازمان صمت استان بیان کرد بعد از آنالیزه هزینه ها قیمت جدید نان صنعتی اعلام خواهد شد.