سرپرست شهرداری منطقه چهار اهواز از آغاز عملیات آماده سازی پارک محله ای غدیر به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع در بهارستان خبر داد.
نادر بیت سیاح سرپرست منطقه با اشاره به اینکه یکی از اولویت های اصلی شهردار اهواز، ایجاد طرح های عدالت محور شهری و توسعه کمی و کیفی فضای سبز شهری است افزود: با توسعه فضای سبز شهری و ایجاد پارک های محله ای امکان برخورداری بیشتر شهروندان از فضای سبز فراهم شده و کمبود فضای سبز شهری جبران می شود.

سرپرست منطقه چهار افزود: عملیات احداث پارک های محله ای بیشتر درمحلاتی که فاقد فضای سبز و یا کمبود فضای سبز دارند اجرا می شود.

وی با اشاره به ضرورت افزایش سرانه فضای سبز و توسعه فضاهای تفریحی برای شهروندان این منطقه گفت: عملیات آماده سازی پارک محله ای در بهارستان در حال انجام است و تا کنون عملیات خاکبرداری،جدولگذاری و احداث پیاده رو در این پارک انجام شده است.