دشتی زاده گفت: مطالعات طرح شبکه فاضلاب منطقه گلدشت به پایان رسیده است و برای اجرای آن به ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اهواز می گوید: شبکه فاضلاب اهواز دارای ۶ کیلومتر است و مقرر شده تامین اعتبار این طرح از محل موافقت نامه میان وزارت نیرو و وزارت نفت و از اعتبارات نفت که در حال تهیه می‌باشد، انجام گردد.

به گفته او یکی از مشکلات دستگاه‌های خدمت رسان از جمله شرکت آبفا نبود محدوده سکونت گاه‌های غیر مجاز در اهواز است برای حل این موضوع از دستگاه‌های مربوطه تقاضای همکاری داریم.