به منظور توسعه، بهبود کیفیت و افزایش سرانه فضای سبز معاونت خدمات شهری منطقه چهار اقدام به کاشت نهال در پارک محله ایی الغدیر کرد.

نادر بیت سیاح سرپرست شهرداری منطقه گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی خوزستان سعی کردیم در سطح منطقه نهال هایی کاشته شود که متناسب با این نوع آب و هوا بتوانند رشد و نمو داشته و مثمر ثمر باشند.

بیت سیاح اشاره کرد: درخت و درختکاری راه حل مناسبی برای مبارزه با آلودگی ها دانست و افزود: معاونت خدمات شهری منطقه با هدف گسترش و ارتقای کیفیت فضای سبز، تلطیف هوا و همچنین ایجاد نمای زیبای شهری و به منظور افزایش روحیه نشاط در شهروندان، در پارک محله ایی الغدیرتوسط نیروهای تلاشگر واحد فضای سبز نهال های دارایی، شاه پسند، خرزهره کاشت شد.

بر پایه این گزارش سرپرست منطقه ۴ ضمن تشکر و قدردانی از شهروندان در توسعه فضای سبز از آنان خواست تا جهت حفظ محیط زیست مشارکت جدی داشته باشند.