بهرام جعفری گفت: این عملیات با هماهنگی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی، مدیریت تعمیرات سازمان آب و برق خوزستان توسط معاونت تعمیرات و نگهداری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ نسبت به تعمیرات اساسی، سندبلاست و رنگ آمیزی دو دستگاه دریچه، گیربکس ها و سایر متعلقات مربوط به آمیل های اصلی شبکه آبیاری شمال شرق اهواز اقدام شد.

وی افزود: اجرای این عملیات به منظور تنظیم و تأمین آب در سطح کانال های شبکه های تحت پوشش و جلوگیری از اتلاف و هدر رفت آب و همچنن با هدف توزیع عادلانه آب در  مناطق ویس، ابوفاضل، سلامات و ملاثانی به نحو مطلوبی انجام گردید.