صبح امروز ۲۱ اردیبهشت ماه رضا امینی شهردار اهواز با پرسنل شهرداری ملاقات و دیدار چهره به چهره  داشت.

رضا امینی دراین دیدار در خصوص مسائل و مشکلات پرسنل به گفتگو پرداخت و در این بین پرسنل شهرداری نیز، دغدغه ها و مشکلات خود در حوزه های مختلف را با شهردار در میان گذاشتند.

وی در این خصوص افزود: بخش عمده ای از پیشرفت های شهرداری در اجرای پروژه ها و خدمت رسانی به شهروندان، نتیجه تعامل موثر و تلاش و زحمات پرسنل شهرداری است و امیدواریم در سال جدید نیز در راستای ایجاد شهری توسعه یافته تر و آباد تر توفیق خدمتگذاری داشته باشیم.

وی هدف از برگزاری ملاقات خضوری با پرسنل را اعتماد سازی بین شهردار و پرسنل، ایجاد ارتباطات دوسویه و آشنایی بیشتر و بهتر با  مشکلات آنان و تصمیم گیری جهت رفع آنها دانست