“مسعود صادقی ” با تشریح شرایط خشکسالی و کمبود شدید منابع آبی گفت: در حال حاضر دغدغه اصلی ما تامین آب شرب و همچنین تامین آب احشام سنگین انتهای شاخه کرخه نور در حوزه کرخه جنوبی است.

وی افزود: بر همین اساس، طی بازدید میدانی از منطقه با حضور “آرش محجوبی” معاونت شبکه‌های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، “عبداله عساکره” معاونت فنی و مهندسی و “سعید فیاضی”  مدیر امور بهره‌برداری حوزه کرخه جنوبی؛  امکان فنی تزریق آب به شاخه کرخه نور از طریق کانال فاضل بررسی شد.

مدیر عامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد:ابتدا آب را از کانال سلمان به کانال فاضل هدایت کرده و سپس از طریق این کانال، آب را به شاخه کرخه نور تزریق کنیم که در نهایت آب مورد نیاز پایین دست تامین و برای احشام سنگین مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد .