رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: روغن خوراکی باید با نرخ جدید و مصوب از سوی فروشگاه‌ها و اصناف استان عرضه و فروخته شود.

امیر حسین نظری بیان کرد بر اساس تصمیم گرفته شده از سوی ستاد تنظیم بازار کشور روغن خوراکی دیگر با نرخ قدیم عرضه نمی شود و باید بر اساس قیمت تعیین شده عرضه شود.

وی افزود: روغن خوراکی در حال عرضه گسترده در بازار است و به زودی التهاب موجود در بازار شکسته خواهد شد.

نظری گفت: تمامی فروشگاه ها و اصناف موظف به فروش روغن خوراکی با قیمت مصوب هستند و فروش خارج از قیمت تصویب شده تخلف محسوب می شود.

مصرف روزانه روغن خوراکی خانوار، صنف و صنعت در خوزستان بالغ بر ۲۷۰ تن است.

سه کارخانه تولید روغن خوراکی در خوزستان وجود دارد