رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: ۴۵ تن روغن خوراکی به منظور تعدیل شرایط بازار و کاهش التهاب به بنکداران اهواز تحویل داده شد.

امیر حسین نظری پنجشنبه شب بیان کرد: این محموله نخستین مرحله عرضه روغن خوراکی با قیمت مصوب جدید است و روز شنبه هفته آینده نیز مرحله دیگری روغن خوراکی وارد اهواز می شود.

وی افزود: این محموله روغن به بنکداران اهواز تحویل داده شده است که از فردا در بین واحدها و شرکت های پخش روغن توزیع و وارد بازار اهواز می شود.

رییس سازمان صمت خوزستان با بیان اینکه مردم نگران تامین و تهیه روغن نباشند افزود: روغن به میزان کافی در حال تولید است و به سرعت وارد بازار می شود و تا چند روز آینده مشکل کمبود این کالا به طور کامل برطرف خواهد شد.

نظری با اشاره به همکاری بسیار خوب شرکت های تولید روغن خوراکی در خوزستان بیان کرد: این محموله های روغن که در حال ورود به اهواز هستند از تولیدات کارخانه های درون استان است.

در چند روز اخیر در سراسر کشور شاهد کمبود روغن خوراکی بودیم که با افزایش تولید و عرضه این کالا التهاب بازار در حال فروکش کردن است.

در خوزستان سه کارخانه تولید روغن خوراکی وجود دارد که تولیدات این کارخانه ها در حال توزیع در بازار است، مرص روزانه روغن خوراکی خانگی و صنعتی در خوزستان ۲۷۰ تن است.

از امروز پنجشنبه روغن خوراکی با قیمت جدید و مصوب ستاد تنظیم بازار کشور در حال عرضه است.