مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: باید با کمک دانشگاه صنعت نفت نسبت به تقویت اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده بیشتر اقدام کنیم تا شیرینی این فعالیت های علمی را مردم هم بچشند.

علیرضا دانشی در مراسم انعقاد تواقفنامه اجرای طرح های پژوهشی، کاربردی، توسعه ای و آموزشی در صنایع بالادستی و پایین دستی مخازن هیدروکربری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با دانشگاه صنعت نفت اظهار کرد: بعد از مدت ها ارتباط مجددی بین دانشگاه صنعت نفت و این شرکت در حال شکل گیری است.

وی با ابراز تأسف از فرصت های از دست رفته طی سال های اخیر تأکید کرد: حتماً با همتی مضاعف باید اقدامات مؤثری را در راستای جبران این غفلت ها انجام دهیم؛ همچنین دانشگاه صنعت نفت به عنوان نماد علمی نفت کشور باید جایگاه رفیع و بلند خودش را مجددا بازپیدا کند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ادامه داد: این نگاه غلط که در رابطه با حذف دانشگاه صنعت نفت در کنار نفت کشور شکل گرفته باید کاملا ریشه کن شود؛ همچنین باید با همت بلند، نگاه رفیع و تلاش مضاعف دانشگاه صنعت نفت را برای تأمین نیروهای کارآمد نفتی قبول داشته باشیم.

دانشی یادآور شد: دانشگاه صنعت نفت یک زمانی به عنوان عزت و عظمت نفت تلقی می شد و نیروهای تربیتی خود را برای خدمت در اختیار صنعت نفت قرار می داد، این جایگاه دانشگاه باید مجددا به آن برگشته و دغدغه های آنها در خصوص فعالیت های علمی به حداقل ممکن برسد؛ تا زمانی که در صنعت نفت جنوب باشم تمام قامت در راستای حمایت از این دانشگاه هستم چون پیشینه، ساختار و تمام هدف گذاری های آن برای صنعت نفت بوده و باید به آن برگردد.

وی با اشاره به اینکه انتظارات بسیاری از دانشگاه صنعت نفت داریم، عنوان کرد: تاکنون غفلت های فراوانی نسبت به این دانشگاه صورت گرفته و این دانشگاه باید تربیت نیروهای زبده و کارآمد را در نگاهی ویژه تر انجام دهد که توجه به زنجیره ارزش جزو لاینفک تدریس اساتید باشد؛ باید با کمک این دانشگاه نسبت به تقویت اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده بیشتر اقدام کنیم تا شیرینی این فعالیت های علمی را مردم هم بچشند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بیان کرد: بیشتر فعالیت های فعلی صنعت نفت تئوری و خاص است و باید برای عملی کردن این اقدامات ارزشمند، گام های بلندی برداشته شود؛ تحقق این اهداف ابعاد فراوانی دارد و باید در معیت مدیران ارشد برای انجام یک حرکت نوین و ارزشمندی اقدام کنیم.