مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با دکتر علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات احیای برجام دیدار کرد.

مهندس علیرضا دانشی ضمن ابراز خرسندی از حضور دکتر باقری در نمایشگاه صنعت نفت و تقدیر از تلاش های تیم مذاکره کننده در اولویت بخشی به منافع و عزت ملی، گفت: در بخش تولید برخود لازم دانستیم تا بدون توجه به تحریم ها و با بهره جویی از تجربه ارزشمند سرمایه های انسانی سازمان و تلاش شرکت های دانش بنیان، مراکز علمی و سازندگان توانمند کشورمان،  ظرفیت تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را به صورت قابل توجهی افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه مناطق نفتخیز جنوب ” ساخت بار اول” را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: مبنای ما اعتماد به ایده ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی بدنه کارشناسی سازمان بوده و  همین امر باعث تحقق دستاوردهای بزرگی در عرصه تعامل با شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی شده است.

مهندس دانشی در پاسخ به پرسش دکتر باقری کنی در خصوص رویکرد استفاده از فناوری های نوین، گفت: سیاست های جدید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر اساس تسهیم دانش و استفاده از دانش موجود در شرکت های دانش بنیان و فناور تبیین و برنامه های خوبی نیز در این حوزه تدوین  شده است.