جلسه کارگروه تنظیم بازار استان یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به ریاست حسینی نژاد مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط در سالن جلسات این معاونت برگزار شد. در این جلسه سازمان جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام به ارائه آخرین گزارش وضعیت و تامین مرغ کشتار روز و منجمد […]

جلسه کارگروه تنظیم بازار استان یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به ریاست حسینی نژاد مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.

در این جلسه سازمان جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام به ارائه آخرین گزارش وضعیت و تامین مرغ کشتار روز و منجمد پرداختند. در ادامه اتاق اصناف به ارائه گزارش رصد و پایش آخرین وضعیت بازار و تغییرات قیمت کالاهای اساسی پرداخت.

بررسی مسائل و مشکلات مربوط به کمبود روغن و شکر در سطح استان توسط سازمان جهاد کشاورزی از دیگر دستور کارهای این جلسه بود.

در این جلسه ، علاوه بر تاکید بر تامین کافی کلیه اقلام غذایی از جمله گوشت مرغ، لبنیات، روغن و … بر لزوم نظارت بر عرضه کافی کالاها و جلوگیری از افزایش بدون ضابطه قیمتها تاکید گردید.