دیدار مردمی نادر بیت سیاح سرپرست شهرداری منطقه چهار در راستای تداوم ملاقات های مردمی با شهروندان صورت می گیرد که در آن شهروندان بدون واسطه و به صورت چهره به چهره به بیان مشکلات و مسائل خود با شهردار می پردازند. بر اساس این گزارش، تداوم نهضت پاسخگویی ،جلب رضایتمندی شهروندان، ارتباط رودرو و […]

دیدار مردمی نادر بیت سیاح سرپرست شهرداری منطقه چهار در راستای تداوم ملاقات های مردمی با شهروندان صورت می گیرد که در آن شهروندان بدون واسطه و به صورت چهره به چهره به بیان مشکلات و مسائل خود با شهردار می پردازند.

بر اساس این گزارش، تداوم نهضت پاسخگویی ،جلب رضایتمندی شهروندان، ارتباط رودرو و بدون واسطه مردم با شهردار، تکریم ارباب رجوع در راستای میثاق شهرداری از اهداف برگزاری جلسات ملاقات مردمی منطقه چهار اهواز با شهروندان است.

گفتنی است، جلسات ارتباط مردمی با سرپرست شهرداری و معاونین وی هر هفته روزهای دوشنبه در این شهرداری صورت می‌گیرد.