“سید حمید صالحی” ضمن اعلام این خبر گفت: به منظور تخلیه آب های نشتی گالری بدنه سد سیستم پمپاژ در تراز ۶۵۱ بدنه سد یک چاهک با حجم ۵۳ مترمکعب در نظرگرفته شده است که آبهای نشتی از طریق تعداد ۵ دستگاه الکتروپمپ شناور۲۱۰ کیلو وات به بیرون از بدنه سد انتقال می یابند.

وی افزود: با توجه به اینکه مدت زمان زیادی که از بهره برداری این سیستم گذشته است به منظور بالا بردن ضریب اطمینان بهره برداری ازآن، بررسی های لازم واقدامات اصلاحی در این خصوص انجام گردید وهمچنین تعمیرات اساسی الکتروپمپ ها از جمله تعویض سیم پیچ، تعویض آبندهای مکانیکی، تعویض پروانه فن و سرویس کلی آنها انجام و مجدداً در محل نصب و راه اندازی گردیدند.

“رضا پورسعید” معاونت فنی و مهندسی سد کارون۳ نیز در این خصوص گفت: تعمیرات اساسی تابلوهای الکتریکی این سیستم توسط کارشناسان متخصص معاونت فنی و مهندسی نیروگاه و رفع نواقص کنترلی و حفاظتی آنها به منظور راه اندازی اتوماتیک الکتروپمپ ها انجام گردید.

گفتنی است، با اقدامات صورت گرفته و با توجه به فاصله مکانی بدنه سد و اتاق کنترل نیروگاه و اهمیت این موضوع امکان راه اندازی این الکتروپمپها از طریق فرامین راه دور در اتاق کنترل نیروگاه به منظور ایمنی و سهولت در بهره برداری این سیستم در زمان اضطراری فراهم گردید.