با توجه به قدمت و فرسودگی این پمپ، با هماهنگی معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان گروه های تعمیراتی این شرکت، اقدام به جدا سازی کامل پمپ شماره یک به همراه شاسی و فوندانسیون آن نمودند.

وی افزود: پس از جدا سازی فوندانسیون، عملیات نصب شاسی و فوندانسیون جدید انجام شد و سپس موتور این پمپ اورهال کامل گردید .

مدیر عامل شرکت اب غدیر خوزستان مدت زمان انجام کامل اورهال و بازنصب این پمپ را ۲۰ روز کاری عنوان کرد.

لازم به ذکر است ایستگاه پمپاژ دارخوین هم اکنون با شش دستگاه الکتروپمپ ، کار انتقال آب به شهرهای دارخوین و شادگان و روستاهای تابعه این شهر ها را بر عهده دارد.