حمد دریس گفت: با مطالعه و نیازسنجی انجام شده تعداد هفت عدد اشل دبی­سنجی در مکان­های جانمایی شده در شبکه رامشیر نصب و مورد بهره­برداری قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی ادامه داد: پایش شرایط تاسیسات آبی و اندازه­گیری آب موجود موضوع بسیار مهمی است که سنجش دقیق، هسته این پایش است.

وی افزود: اشل­ها بدلیل اینکه در مجاورت آب با میزان شوری بالا (EC) به مرور دچار فرسایش شده و امکان قرائت آنها در اکثر محل­ها وجود ندارند و عملا مدیریت و پایش شرایط آبی را دچار مشکل می­نماید.

دریس گفت: با برآورد انجام شده تعداد ۲۰۰ عدد اشل تا پایان سال جاری در کل سدهای انحرافی و شبکه­های آبیاری تحت پوشش این شرکت نصب خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد شبکه آبیاری رامشیر با ۲۲ هزار هکتار بزرگترین شبکه آبیاری این شرکت محسوب میشود.