علی اصغر اسدالهی معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در بازدید از پایگاه پشتیبانی تاسیسات دفع آب های سطحی اظهار کرد: به منظور کنترل و خدمات رسانی مطلوب تر در بحث دفع آب‌های سطحی از تجهیزات و پمپهای موجود در این پایگاه بازدید شد.

 

وی افزود : امیدواریم با برنامه ریزی های صحیح صورت گرفته و دستور کارها در بحث کنترل و توسعه تجهیزات دفع آب‌های سطحی شاهد خدمات رسانی مطلوب‌تری باشیم.

 

اسدالهی با اشاره به تجهیز پایگاه پشتیبانی تاسیسات دفع آب های سطحی تشریح کرد: دو قرارداد خرید ۸۲ دستگاه پمپ لجنکش و ۱۰ دستگاه پمپ ورتیکال نهایی شده است که دستگاه‌های مربوطه در حال تولید در کارخانه های شرکت‌های مورد قرارداد هستند.

 

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز ادامه داد: بر این اساس به زودی پس از خرید و تکمیل پمپ ها،  از آنها بهره برداری می شود.

 

وی با اشاره به تجهیز این پایگاه گفت: خرید ماشین آلات به منظور دفع آب‌های سطحی جهت پشتیبانی مناطق هشتگانه در ایام بارندگی را داریم که شامل مکنده و جنتکس، بیل زنجیر و بیل بوم جهت لایروبی جرثقیل بوده که در حال انجام فرآيند مناقصه است.