شرکت فولاد خوزستان در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران حضور پیدا کرده است.


_ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، سالن اجلاس سران تهران